Biologické septiky s integrovaným filtrem

Biologické septiky s integrovaným filtrem

Jedná se o ideální způsob čištění splaškových vod tam, kde je možné vyčištěné vody dál vypouštět do vodoteče. 

Rozhodujícími faktory pro volbu nádrže jsou

  • Minimální nároky na prostorové osazení
  • Jednoduchý provoz a údržba
  • Bez nutnosti výměny filtrační náplně

Konstrukční řešení

Biologický septik s integrovaným filtrem je vodotěsná nádrž svařovaná z polypropylenových desek. Na přítoku je přepážkou ohraničena první sedimentační komora. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu k výstupu do vnitřní části filtru. Po prvním stupni čištění se voda dostává do spodní části filtru a dále postupuje nahoru přes jednotlivé vrstvy filtračních náplní. Takto vyčištěná voda odtéká do vodoteče.

Technické parametry​

Typ

BS3 BDF4EO

BS6 BDF8EO

BS9 BDF12EO

Počet připojených obyvatel

4

8

12

Průměr (mm)

1 750

2 500

2 800

Výška(mm)

1 800

1 800

2 0000

Průměr vstupního komínku (mm)

900

1 200

1 300

Výška vstupního komínku (mm)

200

200

200

Celková výška(mm)

2 000

2 000

2 200

Výška přítoku

1 280

1 280

1 580

Výška odtoku

1 230

1 230

1 530

Průměr přítoku/odtoku

150/100

150/125

150/125

Minimální obsluha

Minimální obsluha spočívá v kontrole chodu ČOV a v čištění přelivových hran.

Údržbou je odkalování čistírny.