Nádrže, jímky (žumpy)

Nádrže lze použít jako vyvážecí jímky (žumpy), retenční nádrže, požární nádrže, kalové jímky, dešťové zdrže.

Rozhodujícími faktory pro volbu nádrže jsou

 • Určení nádrže
  (vyvážecí jímka, retenční nádrž atd.)
 • Požadovaný objem
 • Požadovaná nosnost
  (uložení mimo pojezdový terén, nebo do pojezdu)
 • Přítomnost hladiny spodní vody nad základovou spárou

Podle těchto podmínek zvolíme jednu z následujících variant nádrže (jímky).

 • Plastová samonosná
 • Plastová k obetonování
 • Plastová ze stěnových prvků tl. 80 mm
 • ŽB prefabrikovaná nádrž

Popis

Nabízíme několik variant nádrží, které vždy pasujeme na konkrétní podmínky budoucího uživatele.

Osazení nádrže, vyvážecí

Nádrže se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu nebo na zhutněné štěrkové lože s vyrovnávací pískovou vrstvou. Po připojení na kanalizaci se dle zvoleného typu provede obsypání nebo obetonování nádrže. 

Provoz a obsluha

Omezuje se na kontrolu využití užitečného objemu, případně množství usazených kalů a jejich těžení.