Druhý stupeň čištění za septik nebo ČOV

Zemní filtr I BIOFiLTR slouží jako druhý stupeň dočištění splaškových vod v kombinaci s předřazeným biologickým septikem typové řady BS nebo biologickou čistírnou odpadních vod.

Výhody BIOFiLTRU

  • Bez nutnosti výměny filtrační náplně                                        
  • Minimální nároky na prostor
  • Jednoduchá obsluha a údržba

Zemní filtr

Voda ze septiku nebo ČOV natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří  mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda odtéká sběrným  potrubím. Zemní filtr tvoří společně s předsazeným čistícím zařízením kompaktní celek, který je vhodný jak pro trvalý, tak pro přerušovaný provoz. 

Biofiltr

Voda ze septiku nebo ČOV natéká do spodní části filtru a přes jednotlivé vrstvy filtru stoupá k odtokovému  potrubí. Pro správnou funkci filtru je nutné zajistit  uložení tak, aby byly trvale zaplaveny všechny filtry. 

Technické parametry - Zemní filtr

Typ

Délka (mm)

Šířka

(mm)

Výška

(mm)

Výška

přítoku

(mm)

DN

přítoku

(mm)

DN

odtoku

(mm)

Výška

odtoku

(mm)

ZF 4 EKO

2 800

1 200

1 200

990

100

40

100

ZF 8 EKO

3 500

1 200

1 200

990

100

40

100

ZF 12 EKO

4 100

1 500

1 200

990

125

40

125

ZF 16 EKO

7 500

1 500

1 200

990

150

40

150

Technické parametry - Biologický dočišťovací filtr

Typ

Průměr (mm)

Výška

(mm)

Výška

nástavce

Výška

přítoku

(mm)

DN

přítoku

(mm)

Výška

odtoku

(mm)

DN

odtoku

(mm)

BDF 4 EO

600

1 300

dle potřeby

80

100

1 005

100

BDF 8 EO

880

1 300

dle potřeby

110

125

1 060

125

BDF 12 EO

1 000

1 370

dle potřeby

130

125

1 100

125

BDF 20 EO

1 000

1 950

dle potřeby

130

150

1 620

150