Lapáky tuků typové řady OT1 – KB

Lapák tuků OT1 – KB je složen z betonové prefabrikované nádržea plastové technologie. 

Konstrukční řešení

Lapák tuků OT1 – KB je složen z betonové prefabrikované nádrže a plastové technologie. Lapák je určen také do země s výskytem hladiny spodní vody nad základovou spárou a je dimenzován pro
uložení do plně pojízdné plochy 40 t, se základovou spárou do 5 m pod teré­nem. Odpadní voda přiváděná do lapáku tuků je uklidněna usměrňovací přepážkou, což umožňuje sedimentaci kalů a oddělení vzlínavých tukových částic, které vystu­pují k hladině. Předčištěná voda odtéká pod nornou stěnou do odtokového potrubí. Odloučené tuky se shromažďují na hladině sedimentačního prostoru.

Osazení

Po vyhloubení stavební jámy se dle statického výpočtu upraví základová spára (např. zhotovením základové desky odpovídající únosnosti či zhutněním podloží). Na základovou desku se do vo­dorovna rozprostře štěrkopískový podsyp o zrnitosti 0-4 mm v tloušťce 5 cm. Do tohoto lože se jeřábem osadí samotný lapák.

Technické parametry​

Popis

Q (l/s)

pokrmů/den

0 (mm)

h (mm)

h1 (mm)

h2 (mm)

D (mm)

počet vstupů

Vm(l)

OT 1/1-KB

1

100

1 000

1 520

920

850

150

1

550

OT 1/2-KB

2

200

1 000

1 970

1 320

1 250

150

1

792

OT 1/3-KB

3

300

1 600

1 570

920

850

150

1

1 077

OT 1/4-KB

4

400

1 600

1 770

1 170

1 100

150

1

1 539

OT 1/7-KB

7

700

2 100

1 970

1 320

1 250

150

1

2 270

OT 1/10-KB

10

1 000

2 500

1 770

1 170

1 100

150

2

3 140

Vysvětlivky: Provedení KB – kruhová betonová nádrž, Q – max. hydraulické zatížení, pokrmů/den – orientační počet všech pokrmů za 24 hod., 0 – průměr vnitřní nádrže, h – celková výška, h1 – osazení vstupu, h2 – osazení výstupu, D – průměr potrubí, počet vstupů – počet servisních vstupů pro obsluhu, Vm – využitý objem