Čerpací šachty – domovní

Šachta je určena k přečerpávání splaškových vod. Jde o ideální řešení pro napojení na výše uloženou gravitační kanalizaci nebo pro napojení na systém tlakové kanalizace. Tato šachta včetně jejího uspořádání je výsledkem mnohaletých zkušeností z provozování tlakové kanalizace a snahy dodávat co nejspolehlivější zařízení. 

Rozhodujícími faktory jsou

  • Jednoduché osazení
  • Snadné čištění plastové šachty
  • Jednoduchá demontáž vystrojení
  • 100% vodotěsnost
  • Jednoduchá obsluha
  • Vysoká životnost

Konstrukční řešení

Šachta je samonosná, tj. určená pro osazení do nepojezdných ploch. V případě uložení do více namáhaného terénu nebo v případě přítomnosti spodní vody je nutné provést náležitě dimenzované obetonování. Šachtu lze osadit plastovým či litinovým poklopem, dle požadavků na zatížení. Rozměry je možné upravit dle přání zákazníka. Výška šachty závisí na hloubce, v níž je uloženo přívodní potrubí, a tuto výšku je nutno uvést v objednávce. Propojení čerpadla s výtlakem je přes gumovou hadici a rychlospojku. Při demontáži čerpadla není nutné vstupovat do šachty. Součástí šachty je zpětná klapka a pojistný ventil. Spínání čerpadla je zajištěno elektrodovou sondou v kombinaci s plovákovým spínačem, i když samotný provoz šachty je řízen přes ovládací rozvaděč.

Osazení

Šachta se usazuje do vyhloubené stavební jámy na vyrovnané dno vysypané prosátým pískem o tl. min. 10 cm nebo na vodorovnou betonovou desku. Po usazení šachty se provede připojení na kanalizaci a energii. Poté se postupně obsype prosátou zeminou. Obsyp je nutné hutnit po vrstvách cca 0,3 m pouze ručně, nikoliv strojně. Zeminu je vhodné vlhčit a při hutnění dbát na to, aby nedošlo k deformaci stěn šachty. Podmínkou této instalace je základová spára nad úrovní max. hladiny spodní vody. Při výskytu max. hladiny spodní vody nad základovou spárou je nutné provést min. částečné obetonování šachty (zajištění proti vyplavání).

V případě usazení šachty do míst s povrchovým namáháním je nutno konstrukci zcela obetonovat, případně doplnit betonovým věncem, který se osadí příslušnými stavebními prvky dle míry zatížení, včetně litinového poklopu. Dimenzování a způsob obetonování je nutné staticky posoudit. Pro samonosné provedení nejsou vhodné zeminy jemnozrnné skupiny F střední až vysoké plasticity a zeminy objemově nestálé, zeminy s kašovitou konzistencí, zeminy s příměsí organických látek, organické zeminy a kypré písky. Při instalaci je manipulace se šachtou vzhledem k její nízké hmotnosti jednoduchá, proto nemá žádné manipulační úchyty.

Technické parametry​

Popis

Tlaková kanalizace

Gravitační kanalizace, Hmax=20m

Průměr šachty (mm)

800

800

Celková výška (mm)

1 500

1 500

Průměr vstupního komínku (mm)

600

600

Výška vstupního komínku (mm)

200-350

200-350

Čerpadlo

INOX PUMPA

HCP 32GF21.0

Průtok Q (l/s)

0,8

1,6

Dopravní výška Hmax (m)

80

20

Výkon P (kW)

1,1

1,2

Napětí U (V)

400

400

Proud I (A)

3,5

2,8

Kabel

H07RN-F4G1,5

H07RN